DeutschEnglishČeština

Bhůt-šudhi krija

Co může být zdrojem vašich problémů?

Vaše činy jsou odrazem vašich myšlenek. Negativní myšlenky jako žárlivost, zlost, chamtivost, strach nebo úzkost mají dopady na vaše tělo a mysl. Na druhé straně pozitivní myšlenky, jako jsou láska, spokojenost, soucit a odpouštění, kolem člověka vytvářejí zdravou a pozitivní atmosféru.

Co je Bhůt-šudhi krija?

Myšlenky jsou silné výboje energie, proto je k rozvíjení schopnosti pozitivního myšlení potřeba velké množství pozitivní energie. Čakry (energická centra) jsou pro lidské tělo primárním zdrojem pozitivní energie.
Bhůt-šudhi krija je proces, který čistí jak fyzické, tak i duševní tělo. Je to pokročilá vědecky ověřená technika, která je založená na rytmickém dýchání za doprovodu tradičních (siddham jóga) cviků zvaných krija.

Jak Bhůt-šudhi krija funguje?

Speciální technika pranajámy (jógického dechového cvičení), nazývaná Šabda pranajám, přeměňuje statickou energii buněk na kinetickou energii pomocí nepřetržitého proudu zvukových vln vytvářených při systematickém dýchání. Tím dochází ke stabilizaci mozkových alfa vln a člověk má možnost využít potenciál svého podvědomí. Pomocí vědeckých testů byly zaznamenány první výraznější změny na těle a mysli již mezi 45. a 60. dnem praktikování této techniky.

Individualní lekce Jógy

Jak působí bhůt-šudhi na lidské tělo?

  • Zvyšuje obsah kyslíku v krvi.

  • Zvyšuje přítok krve do mozku.

  • Stimuluje podvěsek mozkový.

  • Udržuje vyrovnanou hladinu pH v těle.

  • Udržuje hormonální rovnováhu.

  • Zpomaluje proces stárnutí.

Technika bhůt-šudhi má pozitivní vliv i na duševní zdraví člověka.

  • Zjemňuje auru.

  • Čistí a aktivuje čakry.

  • Pomáhá kontrolovat negativní emoce a inspiruje pozitivní náhled na život.

  • Zlepšuje naši schopnost meditovat.

Bhůt-šudhi je ojedinělou meditací, kterou můžete vyzkoušet pouze na našich lekcích meditace v Letňanech a víkendových pobytech v Dětenicích.

Meditační technika Bhůt-šudhi je součástí většího celku meditací, které pocházejí z tradice Siddha jógy. Tytu a některé další techniky jsem získal od svého Guru Maharishi Arvinda.