DeutschEnglishČeština

Význam jógy a meditace

Lidský život je vzájemná souhra čtyř rozměrů – fyzického, psychologického, emocionálního a duchovního.  Fyzická stránka člověka a vše s ní spojené je pouze malým vrcholem obrovského ledovce. Další tři rozměry lidské bytosti nemohou být vnímány žádným z pěti základních smyslů, a přesto tvoří vnitřní svět, který řídí 80 % lidských každodenních činností.

Kultura, povaha, postoje nebo touhy, které tvoří základ lidské osobnosti a chování, mají kořeny v těchto zbývajících třech rozměrech. Ty je možné pozorovat a postupně pomocí různých meditačních technik začít objevovat. Jóga a meditace umožňuje prostoupit fyzické tělo a nahlížet do dříve skrytých míst v nitru jedince. Jedná se o dlouhou cestu, ale stojí to za to úsilí. Při objevování vnitřního světa totiž člověk kromě jiného dosáhne větší vyrovnanosti, a to se výrazně promítá i do jeho každodenního života.

V okamžiku, kdy člověk dosáhne správného uvolnění mysli a rovnováhy těla, dostane se do stavu meditace. Jeho „pravé já“ (pozorovatel), které se mu pak poodhalí, je v nepřetržitém kontaktu s obrovským množstvím (kosmické) energie. Tato energie je nepřetržitou explozí lásky, míru, štěstí, vyrovnanosti a pocitu sounáležitosti se vším, co člověka obklopuje. Stres, strach, bolest, nenávist nebo smrt – nic z toho ho nemůže vyvést ze stavu absolutní extáze. Dalo by se to přirovnat k zážitku televizního diváka, který se nenechá strhnout dějem filmu. Ať už se děje ve filmu cokoliv, on si ho s bdělým odstupem užívá. Meditace a cesta k ní je příjemná právě proto, že člověka přivádí za pomyslnou oponu jeho mysli, do kontaktu s jeho pravým já.

Možná si výše popsaný stav mysli nedokážete představit a nevěříte, že je možné ho dosáhnout. V tomto případě není ani tak důležité věřit, ale spíše nebát se začít pozitivně měnit zavedený životní styl. Cesta k meditaci je plná okamžiků klidu, míru a pochopení, ty se vám mohou stát silnou oporou v těžkých chvílích, které běžný život přináší.

Ať už se jedná o veřejné lekce jógy a meditace, víkendové kurzy meditace a změny životního stylu, nebo individuální lekce jógy, jejich výsledek je vždy stejný. Vytvářejí pozitivní myšlení, uvolnění a usnadňují přirozené proudění energie v lidském těle. Pomocí jógy je možné získat větší kontrolu nad vlastním tělem a postupně začít chápat jeho propojenost s myslí, uvědomit si, jaký vliv má fyzická pohoda na psychiku člověka a naopak.