DeutschEnglishČeština

Vipassana – základ meditačních technik

Vipassana je meditační technika, při níž je kladen důraz na pozorování všeho, co se kolem meditujícího člověka děje. Ať už se to děje v jeho těle, mysli a nebo v jeho okolí. Vipassana je základem všech meditačních technik. Jejím praktikováním člověk získává schopnost postupně chápat a akceptovat realitu, pozorovat dění kolem sebe s nadhledem a udržovat svou mysl v absolutní rovnováze. Rovnováha mysli vede k nastolení rovnováhy v těle a člověk je poté schopen se ponořit do oceánu míru a lásky, kterým se stává jeho srdce. 

Vipassana byla první meditační technikou, se kterou jsem se setkal. Velice rychle mi pomohla nalézt cestu do středu mé bytosti a pochopit význam a podstatu lidského života. Poté se pro mě stala obrovskou výzvou a aktivitou, která vyplňuje převážnou část mého dne. Obrovský potenciál této meditace člověk pochopí pouze, praktikuje-li tuto meditaci nepřetržitě. Svou „jednoduchostí” a nenápadností je ideálním doplňkem pro všechny aktivity všedního života. 

Pochopení techniky a pomoc při jejím integrování do vašeho života je součástí mé nabídky. Vipassana vnáší mír do mého života a já jí vše oplácím tím, že nabízím individuální kurzy jógy, které jsou víceméně Vipassanou prostoupeny. Máte-li však zájem pouze o meditaci, můžete využít mou nabídku individuálních lekcí meditace.